ผลงานตีพิมพ์

2565

  1. Vejchasarn P., Shearman J.R., Chaiprom U., Phansenee Y., Suthanthangjai A., Jairin J., Chamarerk V., Tulyananda T. & Amornbunchornvej C. 2021. Population Structure of Nation-Wide Rice in Thailand. Rice, 14(1):. more

  2. Sadorn K., Saepua S., Bunbamrung N., Boonyuen N., Komwijit S., Rachtawee P. & Pittayakhajonwut P. 2021. Diphenyl ethers and depsidones from the endophytic fungus Aspergillus unguis BCC54176. Tetrahedron, 132612. more

  3. Piriyapongsa J., Sukritha C., Kaewprommal P., Intarat C., Triparn K., Phornsiricharoenphant K., Chaosrikul C., Shaw P.J., Chantratita W., Mahasirimongkol S. & Tongsima S. 2021. PharmVIP: A Web-Based Tool for Pharmacogenomic Variant Analysis and Interpretation. Journal of Personalized Medicine, 11(11): 1230. more

  4. Dadi N.C.T., Yatip P., Krataitong K., Unagul P., Suetrong S., Preedanon S., Klaysuban A., Sangtiean T., Sakayaroj J. & Soowannayan C. 2022. Culture medium from a marine endophytic fungus protects shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Aquaculture, 547: 737528. more

โครงการเด่น

Genomics Thailand

Genomics Thailand

KEW

KEW

Remote Sensing

Remote Sensing

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks