ผลงานตีพิมพ์

2564

  1. Choksupmanee O., Tangkijthavorn W., Hodge K., Trisakulwattana K., Phornsiricharoenphant W., Narkthong V., Tulakarnwong S., Ngamphiw C., Tongsima S. & Chimnaronk S. 2021. Specific Interaction of DDX6 with an RNA Hairpin in the 3´-UTR of the Dengue Genome Mediates G1 Phase Arrest. Journal of Virology. more

  2. Piyapong C., Chamroensaksri N., Aroonsrimorakot S., Eyosawat L., Khankhum S., Rattana S., Sunthamala N., Warapetcharayut P. & Paradis E. 2021. A predictive model of the impact of urbanization on bacterial loads in watersheds. Journal of Cleaner Production. 297: 126704. more

  3. Tor-ngern P., Chart-asa C., Chanthorn W., Rodtassana C., Yampum S., Unawong W., Nathalang A., Brockelman W., Srinoppawan K., Chen Y. & Hasselquist N.J. 2021. Variation of leaf-level gas exchange rates and leaf functional traits of dominant trees across three successional stages in a Southeast Asian tropical forest. Forest Ecology and Management. 489: 119101. more

  4. Jha N., Tripathi N.K., Barbier N., Virdis S.G.P., Chanthorn W., Viennois G., Brockelman W.Y., Nathalang A., Tongsima S., Sasaki N., Pélissier R. & Réjou‐Méchain M. 2021. The real potential of current passive satellite data to map aboveground biomass in tropical forests. Remote Sensing in Ecology and Conservation. more

โครงการเด่น

Genomics Thailand

Genomics Thailand

KEW

KEW

Remote Sensing

Remote Sensing

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks