ผลงานตีพิมพ์

2564

  1. Shotelersuk V., Wichadakul D., Ngamphiw C., Srichomthong C., Phokaew C., Wilantho A., Pakchuen S., Nakhonsri V., Shaw P.J., Wasitthankasem R., Piriyapongsa J., Wangkumhang P., Assawapitaksakul A., Chetruengchai W., Lapphra K., Khuninthong A., Makarawate P., Suphapeetiporn K., Mahasirimongkol S., Satproedprai N., Porntaveetus T., Pisitkun P., Praphanphoj V., Kantaputra P., Tassaneeyakul W. & Tongsima S. 2021. The Thai Reference Exome ( T‐REx ) Variant Database. Clinical Genetics. more

  2. Kantaputra P.N., Wangtiraumnuay N., Ngamphiw C., Olsen B., Intachai W., Tucker A.S. & Tongsima S. 2021. Cryptophthalmos, dental anomalies, oral vestibule defect, and a novel FREM2 mutation. Journal of Human Genetics. more

  3. Bunyapaiboonsri T., Yoiprommarat S., Nithithanasilp S., Choowong W., Preedanon S. & Suetrong S. 2021. Two new farnesyl hydroquinones from Pestalotiopsis diploclisia (BCC 35283), the fungus associated with algae. Natural Product Research. 1–7. more

  4. Tang, K., Srihom, C., Nuankaew, S., Chuaseeharonnachai, C., Kwantong, P., Somrithipol, S., Cheewangkoon, R., Piasai, O. & Boonyuen, N. (2021) Aspergilli screened for antagonistic effects on fungal plant pathogens and for endoglucanase and xylanase activities. Current Research in Environmental & Applied Mycology 11(1): 247-283 more

โครงการเด่น

Genomics Thailand

Genomics Thailand

KEW

KEW

Remote Sensing

Remote Sensing

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จ.สตูล

UNESCO Global Geoparks

UNESCO Global Geoparks