พิธีลงนาม MOU ระหว่าง NBT, สวทช. กับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨🤝🦌🍃https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND/posts/pfbid0obWxV4ANKWwAdUF3Um93h2Y46JAb99KCdAaAbA4HEymqNcGFkGwAjXwSXMDxiNoMl

https://twitter.com/nstdathailand

https://www.nstda.or.th/home/news_post/mou-zoothailand/


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สัตว์อย่างยั่งยืน ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ✨🤝🦌🍃

📍จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ที่ผ่านมา

📍ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร 14) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

📚โดยจะมีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สัตว์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชีวสารสนเทศร่วมกันในหลายแง่มุม เช่น ฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรชีวภาพสัตว์ของประเทศไทย และการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมสัตว์ในอุณหภูมิต่ำ เป็นต้น 💻❄️🔬🐯🐘🦥🐨🦒🐼

🙏🏻 ขอขอบคุณเพจ NSTDA - สวทช., ทวิตเตอร์ NSTDA THAILAND และ เพจข่าวประชาสัมพันธ์ สวทช.

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น