ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Ajinomoto ✨


🗓 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Ajinomoto ✨

โดยได้บรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ NBT และนำชมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานในส่วนของ โรงเรือนปลูกกัญชา ☘️ ห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช และ Tissue culture 🪴 รวมถึงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 🧬


✅ ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดำเนินการตามมาตรการการเข้าพื้นที่ สวทช. ของบุคคลภายนอก สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-mou-nbt/ ภาพพิธีลงนาม MOU ณ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยธนาคารทรัพ