ต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 2 คณะ🗓 วันที่ 21 เมษายน 2565 NBT ต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ 2 คณะ ได้แก่

📌 คณะผู้แทนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

📌 คณะบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง


ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการฯ และคณะนักวิจัย ของ NBT ได้นำชมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของ โรงเรือนปลูกกัญชา ห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช ธนาคารจุลินทรีย์ ธนาคารเมล็ดพรรณ (Seed Bank) และห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ


✅ ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดำเนินการตามมาตรการการเข้าพื้นที่ สวทช. ของบุคคลภายนอก สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

https://www.youtube.com/watch?v=2-_38LuLHV4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ณ สวทช. (NAC2022: N