📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ กับบทบาท NBT ในโครงการ Genomics Thailand ✨

https://www.youtube.com/watch?v=LeXI3ZmPRhU


มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ที่ส่งผลให้ทำการรักษาได้แบบเหมาะสมและตรงจุด ติดตามย้อนหลังได้ใน 📺 รายการกบนอกกะลา EP.9 : จีโนมิกส์ | เทคโนโลยีการแพทย์ล้ำๆ ถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อรักษา ✨

📍 โดย NBT เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้โครงการ Genomics Thailand ที่มีบทบาทในการประมวลผลและจัดการข้อมูลพันธุกรรมของประชากรไทย 50,000 ราย 🧬 เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยอย่างตรงจุดและเหมาะสมหรือที่เรียกว่า การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) 🧪🩺👨🏻‍⚕️


0 views0 comments