ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย” ✨


สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ (The Society of Human Genetics)

📢 ขอเชิญชวนแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสมาคมครั้งที่ 1 “ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย”


🗓 ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

🏨 ณ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์, 8-2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

📃 ในงานประชุมจะมีการนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้า การศึกษาวิจัยทางด้านมนุษยพันธุศาสตร์ในประเทศไทย มาทำความรู้จักและเตรียมพร้อมสำหรับโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทยไปด้วยกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานและเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

ได้ที่: https://bit.ly/3CSEwwj

กำหนดการ: https://bit.ly/3CVJFUo

Template for Abstract: Word, PDF

Poster template: Guideline


📌 สำหรับผู้ประกอบการ หรือเอกชนที่ต้องการสนับสนุนงานประชุม และประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่ ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย ตามรายละเอียดดังนี้

Mobile: +66 83 1893575

Email: nusara.sat@gmail.com

Sponsor Packages: https://bit.ly/3bRjaDK


0 views0 comments